Tổng chất rắn hòa tan

Tổng chất rắn hoà tan (TDS) là bao gồm tổng số lượng vật chất hòa tan trong nước.

TDS trong hồ bơi chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, các hóa chất chúng ta thêm để điều chỉnh pH, clo, đỗ cứng canxi, độ kiềm, bụi, bẩn, chất thải của con người, . . .

Mức độ cho phép tối đa của TDS của bể bơi là 1.500 ppm. Tại giá trị này chúng ta bắt đầu nhận thấy vết bẩn xuất hiện. Nó sẽ làm giảm tác dụng của bất kỳ hóa chất bạn thêm vào, nước có thể trở nên đục.

Thật không may, nếu mức độ TDS là quá cao , Ít có cách có thể thực hiện để giảm bớt nó. Chỉ thực hiện giải pháp là thoát một số hoặc tất cả nước từ hồ bơi ( tùy thuộc vào mức độ TDS), và thay thế bằng nước sạch (có TDS thấp). Chúng ta thường xuyên rửa ngược (backwasing) sẽ giúp ngăn chặn các TDS tăng lên quá nhiều.

Đồng, sắt và các chất khác

Đồng là một trong những phần tử có trong tự nhiên. Nó cũng được dùng trong các thiết bị và hầu hết hệ thống ống nước trong hồ bơi. Đồng, trong trạng thái tự do của nó, cũng có thể có mặt trong việc giảm giá thành.nước ăn mòn (pH thấp, Kiềm cao, độ cứng canxi thấp) gây ra bởi sự cân bằng nước không thích hợp hoặc lạm dụng các hóa chất có thể gây ra đồng được hòa tan vào nước hồ bơi. Việc cung cấp nước bạn sử dụng bên trên hồ bơi cũng có thể chứa hàm lượng đồng, sắt và các kim loại khác .

Mức cho phép tối đa của đồng là 1.0ppm, mặc dù  mức thấp hơn được khuyến cáo. Ở nồng độ cao, đồng trong nước ảnh hưởng đến tóc, móng tay hoặc tạo ra vết bẩn màu xanh lá trên tường, ở mức độ cao đồng cũng có thể làm nước xanh.

Sắt trong hồ bơi làm cho nước biến thành màu nâu hoặc màu xanh lá cây . Nó cũng có thể ảnh hưởng các bức thành tường hồ bơi. Mức tối đa của sắt là sắt – 0.3ppm.

Magnesium và mangan trong nước làm tăng độ cứng và có thể là nguyên nhân tạo ra vẩy cá cho hồ .

Độ pH nước Bể bơi

Xây dựng bể bơi

Phong thủy cho bể bơi hút tiền tài

Nguy hại cho sức khỏe khi bể bơi dư clo

Bể bơi mini cho sân vườn đẹp

CTY ĐÔNG DƯƠNG

One thought on “Tổng chất rắn hòa tan

  1. Maud says:

    Oh my gosh this is absolutely AMAZING!! My sewing machine is still neatly packed in its unopened box, and I don't foresee myself hand stitching this baby so I will only look at admire yours, and continue to play with my daughter and her chan-kol-pavement roads 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *